Eelkool – lapsed tutvuvad muusikakooliga. Õpilased saavad teada, milliseid pille muusikakoolis õpitakse, oluline on koosmusitseerimise kogemus. Eelkooli ei valita lapsi muusikaliste eelduste alusel. Eelkoolis õppimine annab võimaluse kõigil oma tasemel areneda. Oluliseks tuleb pidada ka laste eelistuste väljakujunemist ja nende vastupidavuse jälgimist. Esiplaanil on elav ja aktiivne musitseerimine, igasugune teadasaamine ja õppimine toimub vahetu kogemuse kaudu ning tähtsal kohal on ühine loominguline tegevus.
Eelkool kestab 1-2 aastat.

Süvaõpe – õpilane omandab 7 aasta jooksul muusikaalase põhihariduse, kuhu kuuluvad eriala- ja üldteoreetilised ained. Põhihariduse omandamise järel saab õpilane asuda õppima muusikalist keskharidust andvatesse õppeasutustesse (H. Elleri nim. Tartu Muusikakool, G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool, Tallinna Muusikakeskkool). Vähemalt esimesed neli õppeaastat (muusikakooli noorem aste) õpivad kõik õpilased sama programmi järgi (süvaõpe ja põhiõpe).

Põhiõpe – õpilased peavad omandama oskusi veidi vähemal määral, kui süvaõppes. Programmi kuuluvad eriala- ja üldteoreetilised ained. Põhiõppe õppekava õpilane saab hea edasijõudmise korral astuda ka süvaõppesse. Vähemalt esimesed neli õppeaastat (muusikakooli noorem aste) õpivad kõik õpilased sama programmi järgi (süvaõpe ja põhiõpe).

Vabaõpe – saab õppida oma valitud muusikainstrumenti ja ei pea osalema üldteoreetilistes ainetes. Vabaõpe avatud erandkorras – sõltub süva-ja põhiõppesse kandideerivate õpilaste arvust.

Toetajad